Säkerhet

Alla projektrum, dess medlemmar och innehåll är skyddade genom personlig inloggning. Den personliga inloggningen är endast kopplad till den arbetsgrupp som du skapat eller genom vilken du fått en inbjudan. Det innebär att alla sökmotorer också är utelåsta.
Välj bra lösenord
Nyckeln är med andra ord ditt inloggning. Med inbjudan får du ett automatgenererat lösenord som du kan byta via Dina uppgifter nedan. Tänk på att inte välja för enkla eller uppenbara lösenord. Välj helst ett kombination som du lätt kan associera till, en händelse, någon sak och en plats i ditt liv som bara du kan koppla samman. Så kan till exempel lösenordet piZZaSmoG05 associeras till semestern 2005 då du tappade pizzan överbord i Smögen.
När arbetet i Projektrummet är avslutat och ni tagit kopior på de dokument ni vill arkivera, så uppskattar vi om ni avslutar projektrummet. Klicka på soptunnan på förstasidan i projektrummet så raderas arbetsrummet och allt innehåll.